Bestuur

Het bestuur van de Stichting De Vrienden van de Johannes de Doperkerk Montfoort bestaat uit de vrijwilligers:
Voorzitter: dhr. J.F.M. Spruijt
Secretaris: dhr. J. Holtackers
Penningmeester: mevr.  D. van Dijk
Lid: mevr. H.M. van Kortenhof
Lid: dhr. B. van Jaarsveld

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning. Enkel de gemaakte onkosten worden per declaratie vergoed.