Zangdag 17-09-2022

Samen met Stichting Cultureel Montfoort organiseren wij een Zangdag in de Johannes de doperkerk te Montfoort.

De afgelopen twee jaar zijn de repetities voor het Passie/Voorjaarsconcert afgebroken. Nu we weer kunnen en mogen organiseren willen wij alle zangliefhebbers in de gelegenheid stellen om aan een concert mee te werken.

 

De Zangdag wordt begeleid door dirigent Michiel Rozendal 

 

Vanaf 10.00 uur worden er bekende en hele mooie minder bekende koorwerken ingestudeerd en wordt de dag om 15.30 uur afgesloten met een concert van de op die dag ingestudeerde stukken. De koorzangers krijgen vooraf het repertoire opgestuurd om zo mogelijk wat zelfstudie te doen.

Uit ervaring is bekend dat dergelijke dagen leuk zijn voor zangers en de concertbezoekers. 90 mensen hebben zich aangemeld, dan moet het toch wel een succes worden!

Deelname is niet kosteloos:  de hieraan verbonden kosten zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk, maar de bijdrage is  € 20 p.p.  inclusief koffie, thee en fris gedurende de dag. Dit bedrag is een bijdrage in de kosten van dirigent, muzikanten en organisatie.

 

Vanaf 15.00: inloop publiek/ pauze koorzangers

15.30-16.00: afsluitend concertje

 

Naast het afsluitend concertje is het voor het publiek mogelijk om gedurende de dag even binnen te komen lopen en te luisteren.

 

foto van vorige sessie.