Het altaarstuk.

Een kruisiging van een onbekende meester naar een schilderij van de beroemde Vlaamse schilder Antonie van Dijck, waarvan het origineel zich bevindt in het museum van Schone Kunsten in Antwerpen. In 1739 geschonken aan de Katholieke gemeenschap in Montfoort en men heeft sindsdien dit altaarstuk gekoesterd in Montfoort. Dat weten we zo precies omdat de toenmalige aartspriester en pastoor van Montfoort Ram van Schalkwijk in zijn doopboek een pro memoria had geschreven. Deze Ram van Schalkwijk vond het blijkbaar belangrijk dat wij nu nog zouden weten dat dit schilderij geschonken was. Het schilderij is toen geplaatst in de schuilkerk aan de Oude Boomgaard en is daar gebleven tot de bouw van de RK  kerk in 1863 aan Om 't Wedde. Daar heeft het schilderij een plaats gekregen in de sacristie. In de jaren 20, i.v.m. de bouw van de huidige RK kerk, verhuist het altaarstuk naar het St. Joseph-gebouw. De toenmalige gemeentesecretaris, Stalenhoef, tevens conservator van het museum, heeft daarop actie ondernomen. Het schilderij is toen afgestaan aan het museum. In 1925 is het schilderij door de gebr. Hesterman te Amsterdam gerestaureerd. Na restauratie komt het in de raadszaal van het stadhuis te hangen.  In 1962 is het gerestaureerd door N. van Bohemen te Den Haag. Het altaarstuk werd in 1976 na de restauratie van de Commanderije overgebracht naar deze kapel. Sinds 2009 hangt het schilderij in deze kerk.

Bron. Montfoortse historica A. Beerthuizen