Informatie over het (100 jarige) kerkinterieur

Met de bouw van het nieuwe kerkgebouw moest er ook gezorgd worden voor de inrichting. Er is geen lijst van zaken die zijn overgekomen vanuit het oude kerkgebouw. Op de interieurfoto van de oude kerk kunnen we opmaken dat het beeld van de “H. Antonius van Padua” zeker uit de oude kerk komt.
Vrijwel zeker is ook dat de ramen die in de hal links en rechts van de deur hangen (Marcus en Matheus) en het raam “De Annunciatie” dat in de gang van de kleine Johannes hangt ook uit de oude kerk komen.
Uit de notulen kunnen we enige interieurdelen terughalen die toentertijd nieuw voor de nieuwe kerk zijn aangeschaft.

Kerkbanken en biechtstoelen

 In de notulen van 6 oktober 1924 lezen we dat het kerkbestuur de levering van de kerkbanken voor de nieuwe kerk gaat aanbesteden en dat ook de gemeentelijke RK timmerlieden de kans krijgen om hierop in te schrijven.
Op 4 januari 1925 komt het gunnen voor de levering van de banken en biechtstoelen aanbod. Alhoewel ze het allen eens waren geweest om het te gunnen aan de timmerlieden van Montfoort, bracht pastoor Spaan nog eens nauwkeurig de verschillen in de offertes aan de orde. De verschillen waren te groot om aan het eerdere standpunt vast te houden en zo werden de banken gegund aan de laagste inschrijver “De Geus te Deventer”. Dit is zeer vermoedelijk het timmer- en houtbewerkingsbedrijf Weduwe De Geus Te Riele (1921-1937); Bron: Organisatie: Collectie Overijssel - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Salland te Deventer, handelsregister.
De 4 biechtstoelen waren eerst onderdeel van de voornoemde vraag maar werden er later uitgehaald en gegund aan firma de Koning te Montfoort.
In de notulen van 10 januari 1925 lezen we dat er een akkoord is bereikt met firma de Koning, dat er hoewel de aanbesteding 4 biechtstoelen waren, er maar 3 nodig zijn; met de firma de Koning werd overeengekomen daarvoor een bedrag in mindering te brengen. Deze derde biechtstoel heeft achterin de kerk gestaan (zijde kooropgang), deze biechtstoel is medio 1976 uit de kerk verwijderd. ►

Aankleedtafel en communiebanken

De communiebanken werden in opdracht gegeven bij de heer Lichtenberg in Winterswijk. Deze opdracht werd mogelijk door een forse bijdrage van de architect Te Riele zelf, zo lezen we in de notulen van 17 juni 1925.
Lichtenberg moet zeer waarschijnlijk zijn Johannes Engelbertus Lichtenberg. Lichtenberg was gespecialiseerd in kerkmeubelen en i.s.m.
beeldhouwer en meubelmaker Johannes Bernardus Anraad (1882-1976), die voor de religieuze beelden zorgde, werden vele kerkmeubelen bij hem gemaakt. Klik hier voor meer informatie over de communiebanken.

Lichtenberg maakte ook de aankleedtafel (de credens), het meubel waarin de gewaden worden bewaard) in de sacristie. Deze meubels zijn vermaakt tot andere meubels in ons kerkgebouw.

Hoogaltaar en beelden
Het Hoogaltaar werd in opdracht gegeven bij Atelier Van Bokhoven en Jonkers in ’s-Hertogenbosch (notulen 28 november 1924), Klik hier voor meer informatie over het Hoogaltaar. Maar het atelier leverde meer aan de kerk, zo zijn ook de witte beelden op
de pilaren door hen geleverd: “H. Isidorus”, “Christus H. Hart”, “Anna en Maria”, “H. Gerardus Majella”, “H. Dominicus”, “H. Barbara”, “Maria H. Hart” en de “Heilige familie in de werkplaats”. Het beeld “H. Dominicus” werd geschonken door de toenmalige bouwopzichter de heer Walta en het beeld “Christus H. Hart”, door bouwpastoor, de heer Spaan.
Klik hier voor meer informatie over de beelden en de heilige familie. ■