Nieuwsbrief

2019-11 De stichting bestaat inmiddels drie jaar. In de afgelopen jaren is druk gewerkt aan het vormgeven van de stichting. Inmiddels kunnen we zeggen dat de stichting "staat". Het oprichten van een stichting is niet zo moeilijk, maar daarna begint het echte werk. En daarom hebben we nu ook onze nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat we u op (on)regelmatige tijden informeren over de activiteiten van de stichting. U kunt dan ook nog eens lezen wat we doen met giften die aan de stichting worden geschonken.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onderstaande link.
Aanmelden voor nieuwsbrief

Met de onderstaande link komt u op de website van de geloofsgemeenschap "Johannes de Doper" te Montfoort.
Johannes de Doper

Deze nieuwsbrief wordt enkele keren per jaar aan de geregistreerde ontvangers toegezonden. Wilt u ons iets melden? Maak dan gebruik van dit contactformulier. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (AlgmeneVerordening Gegegevens-bescherming) .

 

Nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief December 2019