De oude RK kerk Montfoort 1864-1923

De oude RK kerk Montfoort

Deze oude kerk is gebouwd door architect Herman Jan van den Brink waar Pastoor Joanes Westerveld de bouwheer was. De oude kerk aan de oude Boomgaard was ronduit slecht, de muren stonden scheef, veel scheuren en de kap zakte door. Het pand werd toen al geschat op een leeftijd van 200 jaar. Voor een restauratie zou veel werk verzet moeten worden en was daarbij toen al te klein. Zo
werd er aan nieuwbouw gedacht.
In die tijd was er nog behoorlijk verzet tegen de herstel van bisschoppelijke hiërarchie. De wet "Wet tot regeling van het toezicht op de onderscheidene kerkgenootschappen" belemmerde de bouw omdat het ver binnen de afstand van 200 ellen van de bestaande kerk was.

In 1857 kon het kerkbestuur een stuk grond en gebouwen kopen aan de oostzijde van de Hoogstraat van Johannes Jacobus Pabst. Ook hier moest de overheid, de bisschop maar ook de hervormde gemeente mee instemmen, omdat de huidige locatie ook nog binnen de 200 ellen lag. De toestemming werd gegeven maar daarmee was het allemaal nog geen feit. De financiering was nog een groot obstakel; de parochianen waren zelf niet in staat zo’n groot bedrag bij elkaar te halen. De staat en de provincie werden aangeschreven voor subsidies maar deze werden niet verleend. Toch wilde het Departement voor Zaken van de R.K. Eredienst in Den Haag wel meewerken aan een
andere oplossing. Via een toen bestaande regeling kon de pastoor een bescheiden rijkstoelage krijgen. Daarmee konden de lasten iets worden gedrukt en werd het aangedurfd de bouw te starten. Ook werden er versoberingen aangebracht om de kosten verder te verlagen.

De aanbesteding was 24 november 1860. Via een sluwe route werd uiteindelijk het kerkbestuur zelf de aannemer waar Peter Wolterus Schrouwen (aannemer) uit Nijmegen de uitvoerder was. De architect tekende een driebeukige kerk, met twee ranke torens van 30 meter hoog. Het gebouw had een oppervlak van ongeveer 44 x 20 meter. De kerk moest aan 750 kerkgangers een zitplaats bieden. Direct na de aanbesteding wilden de pastoor en kerkmeesters haast maken met de bouw maar de hoofdingenieur van de provincie Utrecht drukte de parochie op het hart met het metselen van de fundering te wachten tot het voorjaar. Op 7 mei 1861 werd in een bescheiden ceremonie,
zonder de bisschop, de eerstesteenlegging gedaan. Het koor van kerk werd naar het westen gericht zodat de hoofdingang aan de hoofdstraat kwam te liggen, hoewel dit niet in lijn lag met de liturgische voorschriften. Op 4 juli 1863 werd de kerk geconsacreerd.
Op de vloer van de kerk leek echter geen zegen te rusten. De vloer leed in 1865 aan "champeygnon " ofwel paddenstoelen en vocht. Er waren al snel allerlei problemen, vooral de vochtproblemen in het gebouw bleven spelen tot de sloop op 12 september 1923.


Bovenstaande is een korte samenvatting vanuit de Bron: Heemtijdinghen 2009 nr. 4 van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Het oude RK Het kerkgebouw omstreeks 1900

Het interieur van de oude kerk.

Een beeld van de inventaris uit 1897:

 een hoofdaltaar en twee zijaltaren, een communiebank en 14 kruiswegstaties. 72 banken groot, 39 kleine of korte banken, 12 kerkstoelen, 6 tribune banken en verschillende lage banken. Maria en Joseph beeld, een H. Hart beeld, een beeld voorstellende de H. Familie en een H. Antoniusbeeld; dit laatste beeld is te zien op de hierboven rechtse foto aan de rechterzijde(midden). De H. Familie lijkt te staan op de linker foto aan de pilaar voorzijde banken.