Op 12 februari 2016 is de "Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk Montfoort" opgericht. Het stichtingsbestuur vindt dat het kerkgebouw, met zijn centrale ligging in Montfoort, een mooie bijdrage levert en kan leveren aan de gemeenschap van Montfoort en Linschoten. In het gebouw zijn verschillende activiteiten waarbij vele inwoners uit Montfoort en Linschoten samen komen. Het gebouw is vele dagen in de week 's morgens open. Het gebouw is in 2009 opnieuw ingericht en biedt met haar open karakter, haar ruimte en mogelijkheden een warm welkom aan een ieder voor een bezoek, voor activiteiten, een praatje of een moment van rust en stilte.

Doel van de stichting

  • Het in stand houden en onderhouden van het Johannes de Doper complex te Montfoort, teneinde dit monumentale complex te behouden voor de gemeenschap Montfoort/Linschoten in het algemeen en als centrum voor religiebeleving in het bijzonder.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Teneinde de doelstelling van de stichting te bereiken is het volgende beleidsplan opgesteld

Visie

Het ondersteunen van onderhoud, uitbreiden, of wijzigen van de gebouwen en aanbehoren van de Johannes de Doperker, Pastoor Spaanplein 2 te Montfoort, ten behoeve van het behoud en de  benutting ervan te verbeteren die ook te goede komt aan de gemeenschap Montfoort Linschoten.

Beleidsplan

  • Een zo breed mogelijk draagvlak creëren onder de bevolking van Montfoort en Linschoten voor het behoud van onze kerk door het openstellen van het monument en het organiseren van allerlei activiteiten in de kerk.

Belastingvoordeel

Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn deels aftrekbaar van de belastingen. Aangezien onze stichting van de belastingdienst de ANBI-status heeft verkregen zijn eenmalige giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.
Indien u met onze stichting schriftelijk overeenkomt om minimaal 5 jaar een bepaald bedrag te schenken dan zijn deze giften zelfs volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk Montfoort
Antwoordnummer 52710
3417 ZV Montfoort
Oprichting 12-02-2016
KVK-nummer 65325397
RISN 856066576
De Stichting heeft de ANBI status
Dossiernummer 105 430
Bankrekening: NL39RABO0190422963
Uw giften worden zeer op prijs gesteld.

Financieel jaarverslag