De noodkerk in Montfoort tijdens de bouw van onze kerk

Tijdens de afbraak van de oude kerk en de bouw van de nieuwe kerk gingen de diensten gewoon door. Men had eerst het plan om te kerken in het St Josephgebouw maar ze slaagde erin het houten concertgebouw in het legerkamp “De Harskamp” in Milligen aan te
kopen. Dit houten gebouw bood ruimte aan 700 zitplaatsen en werd opgebouwd achter de kerk.
Uit het ‘Dagblad van Noord Brabant’ 22-06-1923
“Noodkerk te Montfoort. Het R. K. kerkbestuur te Montfoort is erin geslaagd het houten concertgebouw in het legerkamp “De Harskamp" van de staat aan te Kopen om dienst te doen als noodkerk tijdens den bouw de nieuwe kerk. Het gebouw bevatte 700 zitplaatsen”.

Op een luchtfoto van Montfoort, genomen in 1923 is de bouwplaats van het kerkgebouw te zien. In het rode kader ziet u een glimp van de noodkerk.

Dat alle vieringen op normale wijze doorgingen blijkt wel uit een artikel van het Centrum van 3 juni 1925: dat op 1 Juni het 12,5 jarig priesterfeest werd gevierd van kapelaan P.A.W. J Koelman.
“De jubilaris droeg in de geheel gevulde noodkerk de Hoogmis op, waarbij het zangkoor op verdienstelijke wijze een feestmis liet hooren”

Na gebruik werd het gebouw weer te koop aangeboden.

Nadat de kerk gebouwd was, werd de noodkerk weer te koop aangeboden: “een houten noodkerk met dubbele wanden met inbegrip van banken en altaar etc. Plaats biedend voor minstens duizend kerkgangers. Te aanvaarden vanaf 31 augustus”. Dit volgens een advertentie in de Maasbode van 28 juni 1925.

Het Centrum van 4 september 1925 laat lezen, dat de Nederlandse Hervormde Gemeente in Schoonhoven het noodgebouw met vergaderruimte heeft gekocht om dienst te doen als kerkgebouw gedurende het herstel of restauratie van de Grote kerk.
Deze kerk was op last van Den Haag op 26 juni 1925 gesloten in verband met de hellende toren. De noodkerk werd daar 31 maart 1926 in gebruik genomen en stond op het stationsplein 2 in Schoonhoven.

De restauratie van deze kerk duurde van 1927 tot in 1934; klik hier voor meer info over deze geschiedenis.

De noodkerk in Montfoort. Bron foto: Montfoort, een wandeling in het verleden.

Hieronder nog enkele foto’s van het noodgebouw in het legerkamp “De Harskamp” in Milligen

Bron foto's: https://legerplaats.nl tab Milligen