Kerstmarkt 2020

Ondanks de corona toch een prachtig succes met veel dank aan de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen. Vanuit huis hebben zij de kerstukken gemaakt en aangeleverd. Op vrijdag 11 t/m maandag 14 december konden de bestelde stukken worden opgehaald. Zelfs werd vanuit huis door vrijwilligers stukken afgezet. Het mooie van dit soort  kerstukken is dat ze allemaal vanuit liefde en met veel creativiteit zijn gemaakt.

Het was of de bezoekers het met elkaar hadden afgesproken, om de beurt kwamen ze binnen, daardoor kon er ruim afstand worden gehouden van de vrijwilligers en de eventuele andere bezoekers.  Daardoor deed de omgeving als vriendelijk en veilig aan. Door de uitgezette route liepen bezoekers elkaar ook niet tegemoet.

De kerststukken werden verkocht ten behoeve voor het in stand houden en in goede staat houden van het kerkgebouw . Wij zijn dan ook zeer dankbaar en trots op de vrijwilligers die met de verkoop een bedrag bij elkaar hebben gebracht van 2.765,00 euro . 

Voor de organisatie ver boven de verwachting. 

Nogmaals dank aan allen die als vrijwilliger of als koper heeft bijgedragen aan dit mooie succes.