In de zomermaanden staat er in de hal een kast met religieuze artikelen, kaarten en kaarsen. De opbrengsten zijn bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.