Kerstmarkt 2020

De kerstmarkt 2020 gaat niet door maar wel de verkoop van kerststukken!

Wij hebben lang de hoop gehad nog een veilige modus  te vinden om toch iets van een mooie en gezellige kerstmarkt door te laten gaan maar u zult wel begrijpen dat dit niet op een verantwoorde manier is te organiseren. Wij kijken daarvoor nu hoopvol uit naar het jaar 2021.

Verkoop kerststukken

Na lang beraad gaan we toch kerststukken verkopen. Echter is het geen verkoop zoals als u dat van ons gewend bent. De werkwijze is als volgt (dit is nog concept, de juiste uitwerking volgt nog);

  • U kunt kerstukken bestellen via het mail adres: kerststukje2020rkmontfoort@xs4all.nl  
  • U kunt u stukken bestellen tegen nog te bepalen prijzen.
  • De kersttukken zullen door vrijwilligers nu vooral vanuit huis worden gemaakt.
  • U kunt uw kerststuk(ken) ophalen op vrijdag 11 en zaterdag 12 december.
  • Betaling vindt plaats in de kerk, contant of via de PIN.
  • Er is geen vrije verkoop!

Zoals u van ons weet, zijn alle kerstukken uniek; de kerststukken worden door enthousiast vrijwilligers gemaakt waarin ieder zijn creativiteit inzet om er mooie stukken van te maken. Bij het inleveren van de stukken wordt gecontroleerd of de stukken passen bij de besteldingen en de daarbij behorende bedragen. Er bestaat een kleine kans dat er geen bijpassende kerststuk is van het het door u opgegeven bestelbedrag; u betaalt dan voor het kerststuk het lagere bedrag dat bij het kerststuk past.

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger thuis kerststukken  te maken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden  via het mailadres  kerststukje2020rkmontfoort@xs4all.nl.

Indien u als vrijwilliger zelf niet in staat bent om de kerststukken aan te leveren, dan kunnen ze ook bij u worden opgehaald.